SEENECO Janusz Kupis

blog firmowy

Wpisy

 • poniedziałek, 09 stycznia 2012
  • SEENECO Janusz Kupis

   OFERTA FIRMY SEENECO Janusz Kupis:


   •  wszelkie ekspertyzy przyrodnicze i nie tylko ornitologiczne, a siedliskowe, herpetologiczne (płazy, gady) i teriologiczne (dzikie ssaki), także waloryzacje i inwentaryzacje itd. !! / zakres kompetencyjny: patrz - http://kupis.blox.pl/html ! Serdecznie zapraszam do współpracy!! :)
   • oferta wypraw przyrodniczych zwłaszcza ornitologicznych wg mojej autorskiej koncepcji znanej głównie ze stron przyrodniczych "endoors" i "enstories" (Google) i w szczególe - patrz - "wyprawy endoors" i "wyprawy Czarnolas" (Google / Internet)!! :) // lub: boczna szpalta na niniejszej stronieJest mi niezmiernie miło Państwa gościć!! :)
   • oferta szkoleń oraz warsztatów dla dzieci i młodzieży oraz firm / osób dorosłych - zakres kompetencyjny: rozpoznawanie dzikich ptaków, ssaków, płazów i gadów - w większości po cechach diagnostycznych wyglądu w terenie oraz po odgłosach, a także siedlisk w ujęciu przyrodniczym!! wabienia ptaków - niezwykle skuteczne techniki, metody, nauka - w tym zwłaszcza sów, drapieżnych, i innych ("sztandarowe" - puszczyk, pójdźka, sowa uszata, płomykówka, sóweczka, włochatka itd., lelek, kowalik, dzięcioły, dudek, kukułka, słowiki, łozówka, derkacz, przepiórka i inne, a także: jastrząb, krogulec, myszołów itd., wilga, pokrzewki itp.), rykowisko i inne odgłosy ssaków, np. sarny czy wilka, odgłosy płazów - wabienie (np. rzekotka drzewna, żaby zielone, zwłaszcza wodne, żaby brunatne - szczególnie moczarowa, inne płazy - np. ropucha szara i paskówka, huczek (grzebiuszka ziemna) - szkolenia w zakresie naukowych metod badawczych ornitologii i biologii (zoologii) - zwłaszcza metody ekologa (zwierzę i środowisko - także - ekologia behawioralna) i metody etologa (zachowania zwierząt) itd., jak również szkolenia wg uznania nabywcy - na zamówienie i w moim zakresie kompetencyjnym (patrz - wyżej  i "Janusz Kupis" / Google), łączone z programem wypraw (patrz - "wyprawy endoors" i "wyprawy Czarnolas" / Google oraz u góry i z boku tej strony) ...  

    

   • oferta usług innych, w tym „eco - eventów” - „wydarzeń i zjawisk „znanych z Natury” / aranżacji przyrodniczych – kontrolowanych przez umiejętną asystę wydarzeń i spotkań z konkretnymi zjawiskami przyrodniczymi, znanymi „z Natury”: od usługi „foto safari” - krajobrazy, plenery naturalne w różnych porach roku i doby, Parki Dworskie, fotografowanie rzadkości ornitologicznych (dzikie ptaki, w tym wabienia – sowy ("eco - event NOCNY"), drapieżne (szponiaste) ("eco - event DZIENNY"), kukułka, dudek, lelek, derkacz itd.), i innych, rzadkie rośliny i grzyby; po usługę - efektowne polowania ptaków drapieżnych i nie tylko (krogulec, kobuz, myszołów, myszołów włochaty, zimorodek, srokosz, gąsiorek, lelek, nietoperze, jastrząb, rybołów, orzeł bielik, orzeł przedni itd.) i sów (puszczyk, puchacz, płomykówka, pójdźka, uszatka, sóweczka, włochatka itd.); oraz usługę - efektowne zjawiska migracji (wędrówek) dzikich ptaków, wiosną i jesienią, w dzień i w nocy, w tym ciąg gęsi i żurawi, ptaki drapieżne, ptaki śpiewające, ptaki wodne, krukowate itd., dalej przyloty na lęgowisko (żurawie, ptaki śpiewające (np. słowiki), orły i inne); usługę - ciągi słonek i zjawiska tokowe u ptaków, i innych zwierząt (płazy – głosy i zachowania tokowe: kumak nizinny i górski, rzekotka drzewna, ropucha szara, zielona i paskówka, huczek (grzebiuszka ziemna), żaba trawna, moczarowa, wodna, jeziorkowa, śmieszka), głównie wiosną, ale i jesienią (sowy i drapieżne, w obu porach roku oraz wiosną - słonka, kszyk i inne bekasowate, ptaki śpiewające, zwłaszcza o efektownym śpiewie na wiosnę, w tym – słowiki szare i rdzawe, łozówka, trzciniak, trzcinniczek, rokitniczka, pokrzewki, lelki, dudki i wiele innych)!!

   • usługa z zakresu diagnostyki przyrodniczej / identyfikacja (oznaczanie) gatunków, w zakresie praktycznej ornitologii (dzikie ptaki), zoologii, herpetologii (płazy i gady), teriologii (ssaki) oraz botaniki (rośliny), a także siedlisk i zespołów botanicznych (np. w kategoriach – leśne, bagienne, dolinowe itd.): in vivo – podczas „wizji lokalnej” czy na podstawie plików digitalnych (cyfrowych), nagrań i fotografii oraz filmów – pliki mp3, mp4, jpg, itd.!!

   • realizujemy także każde zlecenia z rodzaju  usług „ad hoc” („usługi konsultacyjne” i porady), z zakresu zwłaszcza praktycznej ornitologii, herpetologii, teriologii i botaniki, diagnostyki terenowej wg obszaru kompetencyjnego przedstawionego powyżej oraz potencjału i praktyki „przyrodnika – profesjonalisty” - patrz też np. strony „endoors” i „enstories” / Google !!

   • Realizacja programów jak podano wyżej "na życzenie" - "w Twojej lokalizacji" w całym kraju i niejako "przy okazji" bytności klienta w adekwatnym dla "eventu" miejscu - przyjeżdżamy doraźnie i przeprowadzamy imprezę "na życzenie" wg całej oferty jak wyżej!! :)

   • Obszar działania SEENECO Janusz Kupis: cała Polska, ale szczególnie województwa - Mazowieckie, Lubelskie (w tym w Kazimierzu Dolnym, pod Puławami itd.), Podlaskie i Świętokrzyskie - w tym głównie okolice miasta Zwoleń na Mazowszu: Dolina Zwolenki (Obszar Natura 2000), okolice i Czarnolas, Puszcza Kozienicka (Obszar Natura 2000), rzeka Wisła - Obszar Natura 2000 "Dolina Środkowej Wisły", a także m.in.: Lasy Parczewskie i Sobiborskie (Obszary Natura 2000), Poleski Park Narodowy, Torfowiska Węglanowe koło Chełma, Biebrzański Park Narodowy, Białowieski Park Narodowy i Obszar Puszczy Białowieskiej, Puszcza Knyszyńska i Augustowska, Puszcza Borecka, Świętokrzyski Park Narodowy itp. oraz każde obiekty przyrodnicze w/w lokalizacjach w tym Parki Dworskie S Mazowsza i Lubelszczyzny!! :)... 

   KONTAKT:

   SEENECO Janusz Kupis

   Zwoleń 26-700

   woj. mazowieckie

    ...

   kontakt e-mail:

   nomadic69@gazeta.pl

   jkupis@interia.eu


   Tel. (GSM): +48 725 446 892

   ...

   mapa Zwolen endoors

   ...główny obszar działania...

   dorosly orlik krzykliwy 

   ...dorosły orlik krzykliwy / Podlasie...

   ...

   kukulka zwabiona 1

   ...zwabiony przeze mnie samczyk kukułki wraz z nękającą go ziębą / Mazowsze...


   dolina Zwolenki Natura 2000 

   ...Dolina Zwolenki - Obszar Natura 2000 / Mazowsze...

   dorosla sowa pojdzka 

   ...dorosła sowa pójdźka / Podlasie...

   sowa puszczyk 

   ...sowa puszczyk / Mazowsze / jestem współautorem tej fotografii...

   Zwolenka N 20000

   ...

   (c) SEENECO - firma przyrodnicza / naturalistyczna :)

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (2) Pokaż komentarze do wpisu „SEENECO Janusz Kupis”
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 09 stycznia 2012 19:01

Archiwum

Wyszukiwarka

Ostatnie wpisy

Zakładki

Kanał informacyjny

Opcje Bloxa